תקנון אתר ”סטודיו סיון שמעיהו-החופש לעצב“
ברוכים הבאים לאתר ”סיון שמעיהו-החופש לעצב“ אנו מקווים שאתה נהנה מהגלישה באתר ומהשרותים המוצעים בו.
מבוא
האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לשני המינים, הוא מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. השימוש והקניה באתר זה כפופים לתקנון זה. יש לקרוא בקפידה ובעיון את התקנון. שימושך באתר מותנה בקבלת תנאי התקנון ובעצם ביצוע פעולה באתר, יש משום הצהרה על קריאת התקנון וקבלת תנאיו. בנוסף, עם קבלת תנאי התקנון, מצהיר המשתמש באתר כי לא תהיה לו כל טענה, דרישה או תביעה כנגד אתר ”סיון שמעיהו-החופש לעצב“ או מפעיליו וכל אדם מטעמם.
המוצרים התמונות באתר הינן לשם המחשה בלבד ומכאן שיתכנו שינויים קלים בין תמונת המוצר וצבעיו לבין המוצר בפועל. על מרבית המוצרים מודפסות תמונות. בהקשר לכך יש לקחת בחשבון כי איכות התמונות המתקבלות משפיעה על טיב ההדפסה.
מסירת פרטים
מסירת או הצגת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית וכל אדם העושה זאת ישא באחריות לכל נזק שיגרם לאתר ”סיון שמעיהו-החופש לעצב“ או מי מטעמם.
באשר לפרטיי כרטיס אשראי – הפרטים נמסרים בדף מאובטח (מוצפנים ומועברים לחברת האשראי על ידי שרת מאובטח ואינם נשמרים לאחר ביצוע הסליקה) החברה רואה עצמה רשאית למסור שם וכתובת המשתמש לחברת המשלוחים לשם ביצוע משלוח.
החזרה והחלפת מוצרים/ביטול עיסקאות ייעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”ה – 1981 (לתשומת ליבכם – לא ניתן לבטל עיסקה בעבור מוצר שיוצר בהתאמה אישית(לפי דרישת לקוח)באשר למוצרים, שלא יוצרו בהתאמה אישית, ניתן יהיה להחזירם תוך 14 יום מתאריך ביצוע העיסקה כאשר הם באריזה המקורית, כנגד הצגת חשבונית מקורית וכאשר הם אינם פגומים ולא נעשה בהם כל שימוש ואז יזוכה הלקוח למעט דמי משלוח.
העלאת קבצים לאתר
עם שימושכם באתר והעלאת קבצים אליו, הינכם מצהירים כי הינכם האחראיים הבלעדיים לתוכן המידע ואיכותו ובכלל זה תמונות שיועלו על-ידכם ולתקינותם,
לרבות וידוא כי כל קובץ שיועלה לאתר נקי מוירוסים כלשהם וכמו כן הינכם מצהירים כי אתם בעלי הזכויות בכל הנוגע לשימוש בקבצים השונים אותם אתם מבקשים לעצב ולהדפיס על גבי המוצרים המוצעים באתר. חברת ”סיון שמעיהו-החופש לעצב“ רואה את עצמה רשאית לא לעצב מוצרים בהם נעשה שימוש בתצלומים או קבצים המכילים חומר המפר זכויות יוצרים, זכויות קניין רוחני של צד `ג וכדומה, ללא הסכמה מפורשת של בעלי הזכויות. באמור לעיל אין כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית של המשתמש באתר לאיכות התמונות ו/או לזכויות הקניין הרוחני בהם והמשתמש ישפה את ”סיון שמעיהו-החופש לעצב“, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל דרישה שתופנה אליה על ידי צד ג’ כלשהו בהקשר זה.
תנאים נוספים
”סיון שמעיהו-החופש לעצב“ אינה נושאת באחריות לפעילות בלתי חוקית המתבצעת עלידי המשתמשים באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה. אין ”סיון שמעיהו-החופש לעצב“ נושאת אחריות ישירה או עקיפה לכל מקרה בו רכישה של לקוח לא תתקבל במערכת או לגבי כל תקלה שהיא שתמנע רכישת מוצרים. זכותה של ”סיון שמעיהו-החופש לעצב“ לשנות את תקנון האתר ללא הודעה מראש. לחברת ”סיון שמעיהו-החופש לעצב“ יש הזכות לבטל עיסקה ו/או לסגור את האתר באם יתברר שבאתר מתבצעת פעילות בלתי חוקית. במידה וגורמים ואו אירועים שאינם בשליטת ”סיון שמעיהו-החופש לעצב“ ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן חלקי או מלא שומרת לה חברת ”סיון שמעיהו-החופש לעצב“ את הזכות לביטול חלקי או מלא של המכירה.
משלוחים ואספקה
כל מועדי האספקה כפי שמפורסמים באתר, ייחשבו מרגע העברת ההזמנה לייצור, לאחר בדיקת תקינות הקובץ וחיוב תקין של כרטיס האשראי. המוצרים ייסופקו באמצעות דואר ישראל או לחילופין באמצעות איסוף עצמי שיתואם מראש. אין אתר ”סיון שמעיהו-החופש לעצב“ אחראי על עיכוב במסירת המוצר בשל כח עליון או אירועים שלא בשליטת האתר, לרבות שביתות ועיצומים. האתר לא יהיה אחראי לאובדון משלוח בשל מתן כתובת משלוח שגויה האתר שומר לעצמו את הזכות לדרוש נוכחות של בעל כרטיס האשראי לצורך זיהוי וחתימה על שובר אשראי, בעת מסירת המוצר.
זכויות
כל מידע ו/או תצוגה ו/או אייקונים המופיעים באתר, כולל גרפיקה, עיצוב, סימני מסחר וסימני לוגו, הינם בבעלות בלעדית של חברת ”סיון שמעיהו-החופש
לעצב“ . אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ או להשתמש בכל דרך שהיא בתכנים המופיעים באתר.